fbpx

Asilani hakukuwahi kuwa na mawingu ya vita, ya ajabu na meusi sana yakining’inia kwa ghadhabu ya uzito juu ya ulimwengu, na kamwe ulimwengu haukujiona jinsi ulivyo leo. Kote kote, -- serikalini, viwandani, kumbi za kujifunza, makanisa, nyumbani, barabarani -- katika nyanja zote za maisha, swali...

>