fbpx

Lengo lake kuu ni kuufunua ukweli kwamba wakati umekuja Bwana audhihirishe uwezo Wake na kuliunganisha, na kulitakasa kanisa la Mungu – akiliita liamke kutoka kwa kitanda chake mavumbini na lijivike nguvu zake na zawadi ya mavazi yake mazuri, kwa maana “tokea sasa” hataingia ndani yako...

>