fbpx

Dit is een persoonlijke boodschap aan u over hoe u voorspoed kan hebben en optimaal van het leven kan genieten. Voorspoed en zekerheid zijn hier een gegarandeerde verzekeringspolis die geen grenzen kent. Ik haast mij daarom om dit naar u te brengen en hoop dat...

Broeders, begin zelf te studeren, en als u echt een zoeker naar Waarheid bent, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, zal God u Zijn Geest het juiste begrip van Zijn Waarheid voor deze tijd geven. Hij zal u niet onwetend Er over laten. Zijn beloften falen...

Aangezien geen kerk in het algemeen nooit een nieuwe onpopulaire boodschap heeft aanvaard en aangezien de predikanten steevast(onveranderlijk) iedere nieuwe boodschap die ooit naar de kerk kwam hebben bevochten en als de Z.D.A. predikanten reeds de Oordeel boodschap, de allerlaatste, hebben verworpen en al het...

Onze gebedsvolle (biddende) hoop Broeders, is dat u serieus bent en de toegevoegde Waarheid (“Eerste Geschriften,” p. 332) {“Early Writings,” p. 277} bestudeert, zodat u er niet toe geleid wordt om verbitterd uit te schreeuwen: “De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog...

Als bevoegde vertegenwoordigers van de Lekenbeweging, zijn wij in staat(bij machte) al uw vragen te beantwoorden, zoals hoe en wanneer de beweging ontstaan is, waar het voor staat, wat het doet, etc.. Vervolgens willen we ook de voorspellingen ervan aan u voorleggen zoals het gevonden...

Alleen door gehoor te geven aan wat Inspiratie zegt, en door het mijden van alle stemmen die tegen haar Stem zijn, kunnen een van ons het Oordeel overleven en een plaats in het snel-naderende Koninkrijk van God verzekeren. “Beproeft alle dingen; behoudt het goede”(1 Tess....

>