fbpx
  • Alleen door gehoor te geven aan wat Inspiratie zegt, en door het mijden van alle stemmen die tegen haar Stem zijn, kunnen een van ons het Oordeel overleven en een plaats in het snel-naderende Koninkri...

  • Nu, aangezien de boodschap van het Oordeel van de Levenden van veel groter belang is als e boodschap van het Oordeel van de Doden, mag er ook verwacht worden dat de Bijbel meer over het laatste dan ov...

  • Het is nu uw laatste kans om de hard nodige olie voor uw lampen te verkrijgen, en de hard nodige zalf voor uw olie, Ouderlingen, (Openb. 3:18). Als u nu faalt, faalt u voor eeuwig. Het spijt me dat in...

  • Als bevoegde vertegenwoordigers van de Lekenbeweging, zijn wij in staat(bij machte) al uw vragen te beantwoorden, zoals hoe en wanneer de beweging ontstaan is, waar het voor staat, wat het doet, etc.....

  • Onze gebedsvolle (biddende) hoop Broeders, is dat u serieus bent en de toegevoegde Waarheid (“Eerste Geschriften,” p. 332) {“Early Writings,” p. 277} bestudeert, zodat u er niet toe geleid wordt om ve...

  • Aangezien geen kerk in het algemeen nooit een nieuwe onpopulaire boodschap heeft aanvaard en aangezien de predikanten steevast(onveranderlijk) iedere nieuwe boodschap die ooit naar de kerk kwam hebben...

  • Broeders, begin zelf te studeren, en als u echt een zoeker naar Waarheid bent, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, zal God u Zijn Geest het juiste begrip van Zijn Waarheid voor deze tijd geven. ...

  • Dit is de dag waarop “alle dingen” hersteld zullen worden, en dit is de dag voor ieder individu, onafhankelijk van elkaar, om te beslissen of ze wel of niet deze anti-Staf leraren de anti-typische pro...

  • Dit is een persoonlijke boodschap aan u over hoe u voorspoed kan hebben en optimaal van het leven kan genieten. Voorspoed en zekerheid zijn hier een gegarandeerde verzekeringspolis die geen grenzen ke...

>